• „Нематериалното културно наследство – визитна картичка на града”
  • „Добре дошли в град Баня – извор на здраве и красота”
  • „Курортът Баня - приемна на Розовата долина”

Начало

Начало

Добре дошли в Приемната на розовата долина – гр. Баня.
Многовековна е историята на града ни. Неговите жители  около 4000 души, съхранили и до днес фолклорното богатство – празници, обичаи, песни, танци и легенди.
Разположен в подножието на Стара планина, градът е важен балнеоложки и туристически център с национално значение.  Курортът е едно от най-привлекателните кътчета в България. Притегателен център и предпочитано място за лечение, почивка, отмора, спорт и туризъм.
Не случайно жителите му са избрали мотото на града: „Баня  - извор на здраве и красота.”